Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 834/Δ/31.12.2019

  • 16/1/2020

Απόφ. 281054 Μερική ανάκληση της αριθμ. 102293/13-09-1934 απόφασης (ΦΕΚ 133/Β΄/1934)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 834/Δ/31.12.2019

  • 16/1/2020

Απόφ. 275575 Επανακαθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και καθορισμός οριογραμμής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4/Α/15.01.2020

  • 15/1/2020

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4 Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 7/Α/15.01.2020

  • 15/1/2020

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 8 Εξαίρεση των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 21/Β/14.01.2020

  • 15/1/2020

Απόφ. 103 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5000/Β/31.12.2019

  • 15/1/2020

Απόφ. 134069 Τροποποίηση της Π/112/1057/2016 (Β΄ 241) απόφασης «Θέσπιση απαιτήσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5003/Β/31.12.2019

  • 15/1/2020

Απόφ. 17877/218673 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5037/Β/31.12.2019

  • 15/1/2020

Απόφ. 2823 3η Τροποποίηση της 2596/3-12-2018 απόφασης (ΦΕΚ 5565/11-12-2018 και ΑΔΑ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5047/Β/31.12.2019

  • 15/1/2020

Απόφ. 919/24 Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 830/Δ/31.12.2019

  • 15/1/2020

Απόφ. 280281 Ανάκληση της αριθμ. 2993/18-12-2007 (ΦΕΚ Δ΄/ 704/2007) απόφασης του Γενικού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.