Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 69/Β/23.01.2020

  • 23/1/2020

Απόφ. 965 Τροποποίηση της 50891/10.09.2007 (ΦΕΚ 1876 Β’) απόφασης του Υφυπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6/Δ/21.01.2020

  • 22/1/2020

Απόφ. 12/1199 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 850/Δ/31.12.2019

  • 22/1/2020

Απόφ. 273675 Επανακαθορισμός οριογραμμών αιγιαλού-παραλίας στην θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 851/Δ/31.12.2019

  • 22/1/2020

Απόφ. 68891 Επικύρωση έκθεσης, μετά του διαγράμματος, για τον επανακαθορισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 856/Δ/31.12.2019

  • 22/1/2020

Απόφ. 7865 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 857/Δ/31.12.2019

  • 22/1/2020

Απόφ. 69957 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 57/Β/21.01.2020

  • 21/1/2020

Απόφ. 438 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 58/Β/21.01.2020

  • 21/1/2020

Απόφ. Δ30/Δ5α/81473/9813 Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5121/Β/31.12.2019

  • 21/1/2020

Απόφ. 1281/2019 Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 852/Δ/31.12.2019

  • 21/1/2020

Απόφ. 282143 Επανακαθορισμός οριογραμμής αιγιαλού, επανακαθορισμός...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.