Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 861/Δ/31.12.2019

  • 28/1/2020

Απόφ. 295642 Άρση ασυμφωνίας μεταξύ εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 861/Δ/31.12.2019

  • 28/1/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/547267/57179/4178/1309 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου, φερομένης ιδιοκτησίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 861/Δ/31.12.2019

  • 28/1/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/521065/54362/3988/1234 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηριακού συγκροτήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 83/Β/24.01.2020

  • 27/1/2020

Απόφ. 11090 Τροποποίηση της 165772/13.08.2019 (Β΄ 3247) απόφασης περί κατάρτισης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 83/Β/24.01.2020

  • 27/1/2020

Απόφ. 11046 Τροποποίηση της 173866/14.08.2019 (Β΄ 3257) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 83/Β/24.01.2020

  • 27/1/2020

Απόφ. 11084 Τροποποίηση της 165768/13.08.2019 (Β΄ 3255) απόφασης περί κατάρτισης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 87/Β/24.01.2020

  • 24/1/2020

Απόφ. A.1013 Καθορισμός διαδικασίας διακανονισμού έκπτωσης ΦΠΑ για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 87/Β/24.01.2020

  • 24/1/2020

Απόφ. Α.1012 Διαδικασία χορήγησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 12/Α/24.01.2020

  • 24/1/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4653 Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 9/Α/23.01.2020

  • 23/1/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4652 Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.