Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 150/Β/29.01.2020

  • 30/1/2020

Απόφ. 173/3056 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 172/Β/30.01.2020

  • 30/1/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7083/112 Καθορισμός χρονοδιαγράμματος για την έναρξη λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 167/Β/29.01.2020

  • 29/1/2020

Απόφ. 251 2η Τροποποίηση της 4786/27-11-2018 (ΦΕΚ 5539/τ.Β΄/11-12-2018) απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5210/Β/31.12.2019

  • 29/1/2020

Απόφ. Δ11/οικ.60668/2734 Τροποποίηση της Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017 απόφασης «Καθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 20/Δ/29.01.2020

  • 29/1/2020

Απόφ. Π.Δ.21-01-20 Επανέγκριση ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης του οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 130/Β/27.01.2020

  • 28/1/2020

Απόφ. 8843 ΕΞ 2020 Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 9/Δ/27.01.2020

  • 28/1/2020

Απόφ. Π.Δ.27-12-19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 10/Δ/27.01.2020

  • 28/1/2020

Απόφ. 701/43178 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 11/Δ/27.01.2020

  • 28/1/2020

Απόφ. 204349/4274/19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, περιοχής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 11/Δ/27.01.2020

  • 28/1/2020

Απόφ. 204321/4272/19 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ιστορικό...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.