Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 44/Δ/03.02.2020

  • 4/2/2020

Απόφ. Π.Δ. 20-1-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 46/Δ/04.02.2020

  • 4/2/2020

Απόφ. 4159 πε Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 47/Δ/04.02.2020

  • 4/2/2020

Απόφ. 22124 Επανακαθορισμός αιγιαλού και καθορισμός παραλίας στη θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 226/Β/03.02.2020

  • 3/2/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/3198/30 Τροποποίηση της με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707 απόφασης «Κατάρτιση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 203/Β/31.01.2020

  • 3/2/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/9021/349 Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/ 29.05.2019 απόφασης των Υπουργών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 275/Β/03.02.2020

  • 3/2/2020

Απόφ. 121 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 31/Δ/31.01.2020

  • 3/2/2020

Απόφ. 48553/944 Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου περιοχής «Μεζαράκια»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 39/Δ/03.02.2020

  • 3/2/2020

Απόφ. 9967 Αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Κ.Χ.1325...

Περισσότερα

ΦΕΚ 40/Δ/03.02.2020

  • 3/2/2020

Απόφ. 32095 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 40/Δ/03.02.2020

  • 3/2/2020

Απόφ. ΟΙΚ67 Καθορισμός αποδεκτών και ειδικών όρων διάθεσης λυμάτων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.