Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 68/Δ/13.02.2020

  • 17/2/2020

Απόφ. ΔΝΣβ΄/οικ.6476/ΦΝ393 Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης ΔΝΣγ/οικ/72333/ΦΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 451/Β/13.02.2020

  • 14/2/2020

Απόφ. 3038 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 70/Δ/13.02.2020

  • 14/2/2020

Απόφ. 14825 Επανακαθορισμός οριογραμμής αιγιαλού και καθορισμός οριογραμμής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 70/Δ/13.02.2020

  • 14/2/2020

Απόφ. 7976 Μερική κύρωση του Δασικού Χάρτη του προ - Καποδιστριακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 71/Δ/14.02.2020

  • 14/2/2020

Απόφ. 3674 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενη του ΄23 εκτός σχεδίου πόλης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 480/Β/14.02.2020

  • 14/2/2020

Απόφ. 1551 Άδεια χωροθέτησης και κατασκευής.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 32/Α/14.02.2020

  • 14/2/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4664 Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 30/Α/12.02.2020

  • 12/2/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4663 Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 408/Β/12.02.2020

  • 12/2/2020

Απόφ. 133 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 417/Β/12.02.2020

  • 12/2/2020

Απόφ. 427/4152 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.