Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 488/Δ/28.07.2021

  • 29/7/2021

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/170631/3226 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 494/Δ/28.07.2021

  • 29/7/2021

Απόφ. Π.Δ.6-7-21 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αδάμαντα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 498/Δ/28.07.2021

  • 29/7/2021

Απόφ. Π.Δ.12-7-21 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος Ραφήνας από Χ.Θ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 3345/Β/26.07.2021

  • 28/7/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/69554/1392 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 171563/131/21.02.2018 κοινής απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3358/Β/28.07.2021

  • 28/7/2021

Απόφ. 90648 ΕΞ 2021 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 431/Δ/22.07.2021

  • 28/7/2021

Απόφ. 132483 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 432/Δ/22.07.2021

  • 28/7/2021

Απόφ. 91065/1832 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου διανομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 432/Δ/22.07.2021

  • 28/7/2021

Απόφ. 88802/1791 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου διανομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3361/Β/28.07.2021

  • 28/7/2021

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/8582/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3299/Β/26.07.2021

  • 27/7/2021

Απόφ. 72588 Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ15/4187/266/2012 κοινής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.