Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 593/Β/25.02.2020

  • 25/2/2020

Απόφ. 854Α/2019 Έγκριση συμπληρωματικού ανταλλάγματος για την κάλυψη των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 604/Β/25.02.2020

  • 25/2/2020

Απόφ. 7000/1/20/1 Ορισμός ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 607/Β/25.02.2020

  • 25/2/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./679/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 39/Α/25.02.2020

  • 25/2/2020

Απόφ. Π.Δ.ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 22 Μετονομασία του οικισμού «Ρυτόν, το» της Κοινότητας Γαλατακίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 42/Α/25.02.2020

  • 25/2/2020

Απόφ. Π.Ν.Π. Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 586/Β/24.02.2020

  • 24/2/2020

Απόφ. 2710 Τροποποίηση της 26036/2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού με τίτλο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 565/Β/24.02.2020

  • 24/2/2020

Απόφ. 1024 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 570/Β/24.02.2020

  • 24/2/2020

Απόφ. 3122.1-Τ13/9386/2020 Ορισμός αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 570/Β/24.02.2020

  • 24/2/2020

Απόφ. 3122.1-Τ13/9388/2020 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 584/Β/24.02.2020

  • 24/2/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/15474/339 Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.