Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 113/Δ/10.03.2020

  • 10/3/2020

Απόφ. 7447/19 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων κτιρίων ως εξής: α) ενός (1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 115/Δ/10.03.2020

  • 10/3/2020

Απόφ. 4455/19 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 739/Β/10.03.2020

  • 10/3/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/1214/Α335 Χαρακτηρισμός ως δυσπρόσιτων θέσεων οικοπέδων στην Περιφερειακή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 762/Β/10.03.2020

  • 10/3/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΑΠΑΥ/100427/3940/481/33 Τροποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΑΠΑΥ/ 709353/23658/3308/425/2019...

Περισσότερα

ΦΕΚ 771/Β/10.03.2020

  • 10/3/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./29/Α325 Συμπλήρωση της με αρ.πρωτ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ./2641/ Α325/18.7.2017 (Β΄2584) κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 779/Β/10.03.2020

  • 10/3/2020

Απόφ. Δ 11/οικ.10643/359 Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 761/Β/10.03.2020

  • 10/3/2020

Απόφ. ΦΒ1-Α/76545/886 Τροποποίηση της με αρ. οικ. 46885/3403/31-10-2012 (ΦΕΚ 2927/Β΄/2012) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 106/Δ/09.03.2020

  • 9/3/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/22769/1187 Παράταση αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 50/Α/06.03.2020

  • 6/3/2020

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 26 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 48/Α/04.03.2020

  • 5/3/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4672 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.