Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 505/Δ/29.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. Π.Δ.5-7-21 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 505/Δ/29.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. Π.Δ.30-6-21 Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός του εγκεκριμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3369/Β/28.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. 80949/Ν1 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3391/Β/28.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. 77946 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 130121/08-12-2020 υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 507/Δ/30.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/72678/2330 Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/66388/2906/03.08.2020...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3401/Β/28.07.2021

  • 29/7/2021

Απόφ. 146003 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3407/Β/28.07.2021

  • 29/7/2021

Απόφ. 194135 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων αναγγελίας έναρξης λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3416/Β/28.07.2021

  • 29/7/2021

Απόφ. 81619 Χορήγηση παράτασης του άρθρου 96 του ν. 4796/2021 στην «Εταιρεία...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3430/Β/28.07.2021

  • 29/7/2021

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 13197/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3442/Β/29.07.2021

  • 29/7/2021

Απόφ. 3902 Καθορισμός της αρμόδιας οργανικής μονάδας,της διαδικασίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.