Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 912/Β/17.03.2020

  • 18/3/2020

Απόφ. ΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 886/Β/17.03.2020

  • 18/3/2020

Απόφ. 2677/25710 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 889/Β/17.03.2020

  • 18/3/2020

Απόφ. 1680 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 920/Β/18.03.2020

  • 18/3/2020

Απόφ. 1044 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 890/Β/17.03.2020

  • 17/3/2020

Απόφ. 26886 Τροποποίηση της 95839/19753/16.11.2011 (Β΄ 2744) απόφασης του Γενικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 903/Β/17.03.2020

  • 17/3/2020

Απόφ. 3400/32465 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 129/Δ/17.03.2020

  • 17/3/2020

Απόφ. 8605 Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 869/Β/16.03.2020

  • 17/3/2020

Απόφ. 31636 ΕΞ 2020 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8843 ΕΞ 2020/27-01-2020 υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 883/Β/17.03.2020

  • 17/3/2020

Απόφ. 2903/27648 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 824/Β/12.03.2020

  • 16/3/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./11655/Α325 Χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.