Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 987/Β/22.03.2020

  • 23/3/2020

Απόφ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγό ρευσης λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 131/Δ/21.03.2020

  • 23/3/2020

Απόφ. 4301 ΠΕ Επαναδημοσίευση της 8154/13-06-1989 απόφασης Νομάρχη Χανίων (ΦΕΚ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 132/Δ/21.03.2020

  • 23/3/2020

Απόφ. 62771/190 Καθορισμός των όρων δόμησης στο χώρο του Γηροκομείου, στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 134/Δ/21.03.2020

  • 23/3/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/722901/76902/5557/1823 Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου κτιριακού συγκροτήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 134/Δ/21.03.2020

  • 23/3/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/684533/72472/5259 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του τριώροφου κτηρίου «Γυμνάσιο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 949/Β/21.03.2020

  • 21/3/2020

Απόφ. Α.1053 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 950/Β/21.03.2020

  • 21/3/2020

Απόφ. Α.1054 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 935/Β/19.03.2020

  • 20/3/2020

Απόφ. 2881 Χαρακτηρισμός ως απόρρητης της σύμβασης ανάπτυξης, εγκατάστασης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 70/Α/20.03.2020

  • 20/3/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4678 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 (Α΄ 147) «Ρύθμιση θεμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 67/Α/19.03.2020

  • 19/3/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4676 Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.