Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 84/Α/13.04.2020

  • 14/4/2020

Απόφ. Π.Ν.Π. Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1302/Β/11.04.2020

  • 11/4/2020

Απόφ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24404 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1303/Β/11.04.2020

  • 11/4/2020

Απόφ. Α.1081 Τροποποίηση των ημερομηνιών αναστολής των παραγράφων 1...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1276/Β/10.04.2020

  • 10/4/2020

Απόφ. Δ30/Δ5α/21231/2482 Τροποποίηση της Δ30/Δ5α/81473/9813/2020 (Β΄ 58) κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 159/Δ/09.04.2020

  • 10/4/2020

Απόφ. 98554/2020 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα ΟΤ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 160/Δ/09.04.2020

  • 10/4/2020

Απόφ. 129379/19 Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με το άρθρο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 164/Δ/09.04.2020

  • 10/4/2020

Απόφ. 968 Αναγνώριση οδού που ξεκινά από τον οικισμό Φουρνέ και καταλήγει...

Περισσότερα

ΦΕΚ 164/Δ/09.04.2020

  • 10/4/2020

Απόφ. 2386/18 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών προς διευθέτηση τμήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1225/Β/09.04.2020

  • 9/4/2020

Απόφ. 185 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1270/Β/09.04.2020

  • 9/4/2020

Απόφ. 37445 Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου δέκατου εβδόμου της από 30.3.2020...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.