Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 180/Δ/21.04.2020

  • 21/4/2020

Απόφ. 10526 Επικύρωση έκθεσης και διαγράμματος για τον επανακαθορισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 182/Δ/21.04.2020

  • 21/4/2020

Απόφ. 11996 Επικύρωση έκθεσης και διαγράμματος για τον επανακαθορισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1425/Β/15.04.2020

  • 16/4/2020

Απόφ. 195 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1437/Β/16.04.2020

  • 16/4/2020

Απόφ. Δ22/οικ. 1989 Τροποποίηση της Δ22/4193/22-11-2019 (Β΄ 4607) απόφασης του Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1462/Β/16.04.2020

  • 16/4/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/819/Α321 Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1466/Β/16.04.2020

  • 16/4/2020

Απόφ. 9192 ΕΞ 2020 Ορισμός Αρχής Εγγραφής για την παροχή υπηρεσιών ταυτοποίησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1386/Β/14.04.2020

  • 15/4/2020

Απόφ. 22766/09-04-2020 Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1401/Β/15.04.2020

  • 15/4/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/21244/555 Τροποποίηση της οικ.170380/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1401/Β/15.04.2020

  • 15/4/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/21240/552 Τροποποίηση της οικ.170381/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1417/Β/15.04.2020

  • 15/4/2020

Απόφ. 98/11/9.4.2020 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.