Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 192/Δ/22.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Στην 7447/19/17-2-2020 απόφαση του Υφυπουρ- γού Εσωτερικών, που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 196/Δ/22.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. 13482 Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό οριογραμμής αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 199/Δ/23.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. 56443 Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με το άρθ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 199/Δ/23.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. 56440 Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με το άρθ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 1456/Β/16.04.2020

  • 22/4/2020

Απόφ. 647/ΚΕ 1013 Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής, Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1515/Β/22.04.2020

  • 22/4/2020

Απόφ. 21706/311 Τροποποίηση της 37776/2645/30-5-2017 (ΦΕΚ 1882/τ.Β΄/2017) απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1521/Β/22.04.2020

  • 22/4/2020

Απόφ. 1177 Ανάκληση της ΔΟ/0/28/2/Φ.1332/2008 (ΦΕΚ Β΄ 668/2008) κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1528/Β/22.04.2020

  • 22/4/2020

Απόφ. 9208 ΕΞ 2020 Τροποποίηση της ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1529/Β/22.04.2020

  • 22/4/2020

Απόφ. 6083 Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 5248/27.03.2020 απόφασης Υπουργού Τουρισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1516/Β/22.04.2020

  • 22/4/2020

Απόφ. 52998 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.