Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 217/Δ/04.05.2020

  • 4/5/2020

Απόφ. 48996 Μερική ανάκληση της 102293/13-09-1934 απόφασης (ΦΕΚ τ.Β΄/133/1934) κήρυξης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 220/Δ/04.05.2020

  • 4/5/2020

Απόφ. 4132.13-1/335 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου, διώροφου κτιρίου με υπόγειο,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 90/Α/03.05.2020

  • 4/5/2020

Απόφ. Π.Ν.Π. Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 91/Α/01.05.2020

  • 2/5/2020

Απόφ. Πράξη 11 της 29.4.2020 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 270/Δ/30.05.2020

  • 1/5/2020

Απόφ. 2111 Μερική κύρωση των δασικών χαρτών του Δήμου Μεταμόρφωσης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1590/Β/27.04.2020

  • 28/4/2020

Απόφ. 34746/3089 Συμπλήρωση της 26896/2493 (ΦΕΚ 690/Β΄/4.3.2020) απόφασης Περιφερειάρχη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1627/Β/28.04.2020

  • 28/4/2020

Απόφ. 714/ΚΕ 1009 Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής, Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 205/Δ/27.04.2020

  • 28/4/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/127919/87161/1543/619 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του Ι. Ν. Αγίου Λουκά, επί της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1577/Β/24.04.2020

  • 27/4/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.3073/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1601/Β/27.04.2020

  • 27/4/2020

Απόφ. 47847 Σύσταση - συγκρότηση επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.