Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 1645/Β/03.05.2020

  • 4/5/2020

Απόφ. ΓΔΟΥ 94 Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1653/Β/04.05.2020

  • 4/5/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ 2168 /Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1657/Β/04.05.2020

  • 4/5/2020

Απόφ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/οικ.9403 Καθορισμός Συστήματος Πιστοποίησης Επιμόρφωσης.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1660/Β/04.05.2020

  • 4/5/2020

Απόφ. 3652 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1665/Β/04.05.2020

  • 4/5/2020

Απόφ. 43574 Τροποποίηση της 64993/13431/5.9.2011 (Β΄ 2183) απόφασης του Γενικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1669/Β/04.05.2020

  • 4/5/2020

Απόφ. 1477/772 Κανονισμός εκμισθώσεως, μισθώσεως, παραχωρήσεως, εκποιήσεως,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1691/Β/04.05.2020

  • 4/5/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/38558/1080 Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1693/Β/04.05.2020

  • 4/5/2020

Απόφ. 214 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 216/Δ/04.05.2020

  • 4/5/2020

Απόφ. 614 Επανακαθορισμός οριογραμμών αιγιαλού-παραλίας στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 217/Δ/04.05.2020

  • 4/5/2020

Απόφ. 128489 Τροποποίηση της Πολεοδομικής μελέτης Οργάνωσης ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑΠ...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.