Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 1753/Β/07.05.2020

  • 7/5/2020

Απόφ. Α.1101 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 227/Δ/06.05.2020

  • 7/5/2020

Απόφ. 24383/1442 Μερική ανάκληση της 1433/23.10.1985 (ΦΕΚ 771/ τ.Δ΄/1985) απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 227/Δ/06.05.2020

  • 7/5/2020

Απόφ. 1782 Παράταση αναστολής έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 233/Δ/07.05.2020

  • 7/5/2020

Απόφ. 881/47798 Επικύρωση του καθορισμού οριογραμμών τμημάτων των υδατορεμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1703/Β/06.05.2020

  • 6/5/2020

Απόφ. 60288 Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1704/Β/06.05.2020

  • 6/5/2020

Απόφ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413 Τροποποίηση της αριθμ. 429/12-3-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1709/Β/06.05.2020

  • 6/5/2020

Απόφ. 10726 ΕΞ 2020 Δημιουργία ασφαλών Διεπαφών Προγραμματισμού Εφαρμογών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 223/Δ/06.05.2020

  • 6/5/2020

Απόφ. 490000 Μερική ανάκληση της 102293/13-09-1934 απόφασης (ΦΕΚ 133/τ.Β΄/1934) κήρυξης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 232/Δ/06.05.2020

  • 6/5/2020

Απόφ. 15565 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1706/Β/06.05.2020

  • 6/5/2020

Απόφ. 1999 5η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13158/2017 (Β’4302) απόφασης του...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.