Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 240/Δ/12.05.2020

  • 12/5/2020

Απόφ. 44568 Διαπιστωτική πράξη νομιμότητας εγκαταστάσεων της παρ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 239/Δ/11.05.2020

  • 11/5/2020

Απόφ. 77432 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης αλμόλοιπου της μονάδας αφαλάτωσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 239/Δ/11.05.2020

  • 11/5/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/38112/1732 Παράταση αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1784/Β/11.05.2020

  • 11/5/2020

Απόφ. 343 Εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 2 της 20319/24-3-2020 (Β΄...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1780/Β/10.05.2020

  • 10/5/2020

Απόφ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114 Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1773/Β/09.05.2020

  • 9/5/2020

Απόφ. 223 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1754/Β/07.05.2020

  • 8/5/2020

Απόφ. 3265 Συγκρότηση Υποστηρικτικής Ομάδας Διαχείρισης Χημικών,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1755/Β/07.05.2020

  • 8/5/2020

Απόφ. 6895 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1752/Β/07.05.2020

  • 8/5/2020

Απόφ. 18 Τροποποίηση της 14879/2018 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 92/Α/07.05.2020

  • 8/5/2020

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4685 Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.