Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 3378/Β/28.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. ΔΣ 146/10 Παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3378/Β/28.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. 146/9 Παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3444/Β/29.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/69555/1393 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/27.6.2019 (Β΄...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3462/Β/29.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. 147196 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3474/Β/29.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. 54108 Ανάθεση στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3484/Β/30.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. 317 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 448/Δ/26.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. 529345 Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίηση του εγκεκριμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 448/Δ/26.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. ΔΔΥ οικ: 1227 Tροποποίηση Καθορισμού Αποδέκτη και ανώτατων επιτρεπτών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 460/Δ/28.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/62370/2379 Τροποποίηση της υπ’ αρ.4944/981/14-2-1995 απόφασης του Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 467/Δ/28.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. 91052/1831 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου διανομής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.