Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 2065/Β/30.05.2020

  • 31/5/2020

Απόφ. 50116 Κανονισμός ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2072/Β/30.05.2020

  • 31/5/2020

Απόφ. 5904/58420 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2073/Β/30.05.2020

  • 31/5/2020

Απόφ. 12730 ΕΞ 2020 Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2079/Β/30.05.2020

  • 31/5/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/1605/Α36 Παράταση της επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης για την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2088/Β/31.05.2020

  • 31/5/2020

Απόφ. Α. 1122 Παράταση της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2043/Β/30.05.2020

  • 30/5/2020

Απόφ. 5098 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1311/10-2-2020 (Β’ 405) απόφασης του Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2043/Β/30.05.2020

  • 30/5/2020

Απόφ. 4711 Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής.(2)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2043/Β/30.05.2020

  • 30/5/2020

Απόφ. 4712 Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2043/Β/30.05.2020

  • 30/5/2020

Απόφ. 5099 Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής - άρση άδειας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2080/Β/30.05.2020

  • 30/5/2020

Απόφ. 8027 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.