Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 266/Δ/30.05.2020

  • 1/6/2020

Απόφ. 5404/51297 Επανακαθορισμός της οριογραμμής παλαιού αιγιαλού στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 272/Δ/30.05.2020

  • 1/6/2020

Απόφ. 2341 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 273/Δ/30.05.2020

  • 1/6/2020

Απόφ. Π.Δ.7-5-20 Καθορισμός ειδικών όρων δόμησης και χρήσης στο μοναστηριακό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 276/Δ/30.05.2020

  • 1/6/2020

Απόφ. 3373/32315 Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού -παραλίας, και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 277/Δ/30.05.2020

  • 1/6/2020

Απόφ. Π.Δ.5-5-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 278/Δ/30.05.2020

  • 1/6/2020

Απόφ. 18212 Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό των ορίων αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 279/Δ/30.05.2020

  • 1/6/2020

Απόφ. Π.Δ.7-5-20 Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός του εγκεκριμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 104/Α/30.05.2020

  • 1/6/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4690 Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2062/Β/30.05.2020

  • 31/5/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/46810/1974 Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573/ 13.12.2017 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2062/Β/30.05.2020

  • 31/5/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/46809/1973 Καθορισμός της διαδικασίας οριστικής εκκαθάρισης της μεθοδολογίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.