Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 2201/Β/06.06.2020

  • 6/6/2020

Απόφ. 56476 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 129345/24.11.2017 (Β’ 4124) «Καθορισμός του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2153/Β/04.06.2020

  • 5/6/2020

Απόφ. 92497 Συμπλήρωση της 59679/12-3-2020 (Β 831) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 299/Δ/05.06.2020

  • 5/6/2020

Απόφ. 14373 Τροποποίηση σχεδίου πόλης του από 29-12-1986 π.δ. «Έγκριση πολεοδομικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 282/Δ/03.06.2020

  • 4/6/2020

Απόφ. Π.Δ.29-4-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 282/Δ/03.06.2020

  • 4/6/2020

Απόφ. Π.Δ.30-4-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 285/Δ/03.06.2020

  • 4/6/2020

Απόφ. 18084 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 287/Δ/03.06.2020

  • 4/6/2020

Απόφ. 52178 Επικύρωση οριοθέτησης - διευθέτησης υδατορέματος Γκούρας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 292/Δ/04.06.2020

  • 4/6/2020

Απόφ. 73331 Μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 60515/03-09-1968 απόφασης (Β’ 507) κήρυξης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 292/Δ/04.06.2020

  • 4/6/2020

Απόφ. 73325 Μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 60515/03-09-1968 απόφασης (Β’ 507) κήρυξης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 293/Δ/04.06.2020

  • 4/6/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/33812/1634 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου που βρίσκεται...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.