Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 112/Α/12.06.2020

  • 12/6/2020

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 51 Σύσταση Πυροσβεστικών Κλιμακίων.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2233/Β/11.06.2020

  • 12/6/2020

Απόφ. 23083 Φ.700.19 Έγκριση της υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2243/Β/11.06.2020

  • 12/6/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.4010/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2262/Β/12.06.2020

  • 12/6/2020

Απόφ. 60732 Έγκριση εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης των κτιρίων υπ’...

Περισσότερα

ΦΕΚ 111/Α/12.06.2020

  • 12/6/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4692 Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις. (1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2255/Β/12.06.2020

  • 11/6/2020

Απόφ. 14720 ΕΞ 2020 Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2226/Β/11.06.2020

  • 11/6/2020

Απόφ. 254 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2248/Β/11.06.2020

  • 11/6/2020

Απόφ. 8626 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5248/27.03.2020 απόφασης Υπουργού Τουρισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2249/Β/11.06.2020

  • 11/6/2020

Απόφ. ΓΔΑΜ/Δ2/Δ 7727 Τροποποίηση υπ’ αρ. Δ2/26314/8802 απόφασης (Β΄ 1360).(2)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2251/Β/11.06.2020

  • 11/6/2020

Απόφ. 265 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.