Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 3589/Β/04.08.2021

  • 4/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/74394/2692 Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αρ. 151585/ 323/03.02.2017 κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3572/Β/04.08.2021

  • 4/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/71715/2675 Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση των κύριων μελετών των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3589/Β/04.08.2021

  • 4/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/74394/2692 Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αρ. 151585/ 323/03.02.2017 κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3589/Β/04.08.2021

  • 4/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/74435/2992 Κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3544/Β/03.08.2021

  • 3/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72508/1890 Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών για τον καθορισμό Ζωνών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3545/Β/03.08.2021

  • 3/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885 Τεχνικές προδιαγραφές τοπικών Πολεοδομικών σχεδίων (ΤΠΣ)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3548/Β/03.08.2021

  • 3/8/2021

Απόφ. Α.1170 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3497/Β/31.07.2021

  • 2/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/72406/4705 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις υδατοδρομίων κατηγορίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3523/Β/02.08.2021

  • 2/8/2021

Απόφ. 94052 ΕΞ 2021 Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 134/Α/31.07.2021

  • 31/7/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4821 Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.