Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 2303/Β/15.06.2020

  • 15/6/2020

Απόφ. 7750 Πρότυπος Κανονισμός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας ξενοδοχείων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2316/Β/15.06.2020

  • 15/6/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50844/2992 Τροποποίηση των άρθρων 3, 4 και 15 και του Πίνακα χωροθέτησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2323/Β/15.06.2020

  • 15/6/2020

Απόφ. 25275-140 Τροποποίηση Επιτροπής Καθορισμού Λατομικών Περιοχών Περιφέρειας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2323/Β/15.06.2020

  • 15/6/2020

Απόφ. 16 Συγκρότηση επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 311/Δ/11.06.2020

  • 15/6/2020

Απόφ. 281119 Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο ΟΤ 329 της εγκεκριμένης πολεοδομικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2298/Β/15.06.2020

  • 15/6/2020

Απόφ. 855/2020 Έγκριση του Αιτήματος Επένδυσης και Διασυνοριακός Επιμερισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2277/Β/14.06.2020

  • 14/6/2020

Απόφ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36857 Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2269/Β/13.06.2020

  • 13/6/2020

Απόφ. Α. 1139 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2270/Β/13.06.2020

  • 13/6/2020

Απόφ. 8825 Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2271/Β/13.06.2020

  • 13/6/2020

Απόφ. Δ1α/ΓΠ.οικ.36810 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.