Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 2646/Β/30.06.2020

  • 30/6/2020

Απόφ. 65717 Τροποποίηση της υπ’ αρ.81550/05.08.2019 υπουργικής απόφασης «Κατανομή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 355/Δ/30.06.2020

  • 30/6/2020

Απόφ. Π.Δ.2-6-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 360/Δ/30.06.2020

  • 30/6/2020

Απόφ. 43264/4413 Επανακαθορισμός της οριογραμμής παλαιού αιγιαλού και τμηματική...

Περισσότερα

ΦΕΚ 127/Α/29.06.2020

  • 30/6/2020

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4700 Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2584/Β/26.06.2020

  • 29/6/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.4534/Α321 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚΚΕ/οικ.14531/Α321/7-12-2018...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2584/Β/26.06.2020

  • 29/6/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.4533/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2604/Β/29.06.2020

  • 29/6/2020

Απόφ. 64347 ΕΞ 2020 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2630/Β/29.06.2020

  • 29/6/2020

Απόφ. 29075οικ. Δικαιολογητικά αδειοδότησης φορέων καταρτίσεων για την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 350/Δ/29.06.2020

  • 29/6/2020

Απόφ. 1875 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενη του ΄23 εκτός σχεδίου πόλης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 125/Α/28.06.2020

  • 28/6/2020

Απόφ. Πράξη 23 της 18.6.2020 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.