Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 357/Δ/30.06.2020

  • 1/7/2020

Απόφ. 2162 Τροποποίηση - συμπλήρωση απόφασης περί καθορισμού αποδέκτη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2622/Β/29.06.2020

  • 30/6/2020

Απόφ. 3122.1-Τ29/36510/2020 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2629/Β/29.06.2020

  • 30/6/2020

Απόφ. 16687 ΕΞ 2020 Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2629/Β/29.06.2020

  • 30/6/2020

Απόφ. 102/11/11.06.2020 Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτησης, των στοιχείων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2629/Β/29.06.2020

  • 30/6/2020

Απόφ. 3122.2/39009/2020 Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών, επιφάνειας μέχρι εκατό πενήντα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2636/Β/30.06.2020

  • 30/6/2020

Απόφ. 102/12/11-6-2020 Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτησης, των στοιχείων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2636/Β/30.06.2020

  • 30/6/2020

Απόφ. 102/10/1-6-2020 Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτησης, των στοιχείων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2636/Β/30.06.2020

  • 30/6/2020

Απόφ. 102/11/11.06.2020 Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτησης, των στοιχείων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2636/Β/30.06.2020

  • 30/6/2020

Απόφ. 102/9/11.06.2020 Έκδοση απόφασης περί παράτασης των προθεσμιών για την υποβολή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2642/Β/30.06.2020

  • 30/6/2020

Απόφ. 102/29/11.06.2020 Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτησης, των στοιχείων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.