Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 2747/Β/06.07.2020

  • 6/7/2020

Απόφ. 15660 ΕΞ 2020 Εφαρμοστική απόφαση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2748/Β/06.07.2020

  • 6/7/2020

Απόφ. 293 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2748/Β/06.07.2020

  • 6/7/2020

Απόφ. 293 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 366/Δ/03.07.2020

  • 6/7/2020

Απόφ. 22598 Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό των ορίων αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 370/Δ/04.07.2020

  • 6/7/2020

Απόφ. 77987 Έγκριση της υπ’ αρ. 32/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 371/Δ/05.07.2020

  • 4/7/2020

Απόφ. Πράξη 29 της 30.6.2020 Υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2666/Β/01.07.2020

  • 3/7/2020

Απόφ. Δ4δ/οικ.21015 Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και μεταβίβαση δικαιώματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2697/Β/02.07.2020

  • 3/7/2020

Απόφ. 66404 ΕΞ 2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 47458 ΕΞ 2020/ 15-05-2020 κοινής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2723/Β/03.07.2020

  • 3/7/2020

Απόφ. 3218 3η τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 13214/30-11-2017 (B΄ 4268):...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2724/Β/03.07.2020

  • 3/7/2020

Απόφ. 15047 ΕΞ 2020 Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στο...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.