Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 3756/Β/13.08.2021

  • 16/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΓΔΧΣ/70755/614 Ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής στοιχείων προσβασιμότητας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 533/Δ/13.08.2021

  • 16/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/71276/2654 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8810/24-02-2009 απόφασης του Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 143/Α/13.08.2021

  • 13/8/2021

Απόφ. ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3617/Β/06.08.2021

  • 6/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/73462/1430 Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/117213/2548/2020 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3617/Β/06.08.2021

  • 6/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/73459/1429 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3617/Β/06.08.2021

  • 6/8/2021

Απόφ. 226692 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 516/Δ/06.08.2021

  • 6/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/70300/2236 Τροποποίηση της υπ’ αρ ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/74420/ 1842/5.11.2020 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 138/Α/05.08.2021

  • 5/8/2021

Απόφ. Π.Ν.Π. 5-8-21 ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3530/Β/03.08.2021

  • 4/8/2021

Απόφ. 498/2021 Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3589/Β/04.08.2021

  • 4/8/2021

Απόφ. . ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/74435/2992 Κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών Τοπικών...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.