Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 2998/Β/20.07.2020

  • 20/7/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699 Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2956/Β/20.07.2020

  • 20/7/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/68041/2965 Συγκρότηση και ορισμός μελών Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2973/Β/20.07.2020

  • 20/7/2020

Απόφ. 5245 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 380/Δ/17.07.2020

  • 20/7/2020

Απόφ. 87145 Καθορισμός οριογραμμών παραλίας στην Θέση «ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ -...

Περισσότερα

ΦΕΚ 392/Δ/17.07.2020

  • 20/7/2020

Απόφ. 25341 Κήρυξη ως αναδασωτέας, έκτασης εμβαδού 35.665,64 τ.μ. στη θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 399/Δ/17.07.2020

  • 20/7/2020

Απόφ. Π.Δ.26-6-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 399/Δ/17.07.2020

  • 20/7/2020

Απόφ. Π.Δ.26-6-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 400/Δ/17.07.2020

  • 20/7/2020

Απόφ. 325592(1088) Άρση ρυμοτομικού βάρους σε συμμόρφωση της υπ’ αρ. 2363/2014...

Περισσότερα

ΦΕΚ 400/Δ/17.07.2020

  • 20/7/2020

Απόφ. 99008 Άρση της υπ’ αρ. 1749/20-10-1986 (Δ΄ 1094) απόφασης κήρυξης έκτασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 402/Δ/20.07.2020

  • 20/7/2020

Απόφ. 104059 Μερική άρση της υπ’ αρ. Δ.62663/18-10-1978 απόφασης του Νομάρχη...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.