Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 428/Δ/24.07.2020

  • 25/7/2020

Απόφ. 141751 Τροποποίηση σχεδίου πόλης στo O.T. 135 στην περιοχή «Κέντρο»,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 430/Δ/24.07.2020

  • 25/7/2020

Απόφ. 4451 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος 1 (υπ΄αρ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 3089/Β/24.07.2020

  • 24/7/2020

Απόφ. 2585 Ορισμός Αποφαινόμενου Οργάνου και Διατάκτη. Μεταβίβαση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3092/Β/24.07.2020

  • 24/7/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΑΠΑΥ/369316/11747/1515/113 Παραχώρηση κατά χρήση στον Δήμο Κορυδαλλού της απαλλοτριωμένης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 425/Δ/23.07.2020

  • 24/7/2020

Απόφ. ΔΠΧΣ 2464 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 426/Δ/23.07.2020

  • 24/7/2020

Απόφ. 72630 Αναγνώριση αγροτικής οδού για τη μεταφορά αγροτικών προϊόντων,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 427/Δ/24.07.2020

  • 24/7/2020

Απόφ. 94007 Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος χειμάρρου «Θολόρεμα»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 429/Δ/24.07.2020

  • 24/7/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩ ΡΣ/65556/766 Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση θαλάσσιας περιοχής και του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3051/Β/23.07.2020

  • 23/7/2020

Απόφ. 17556 ΕΞ 2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/ 14.1.2015 (Β’ 116) υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3072/Β/23.07.2020

  • 23/7/2020

Απόφ. 77616 ΕΞ 2020 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 κοινής απόφασης των...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.