Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 148/Α/31.07.2020

  • 1/8/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4714 Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3140/Β/30.07.2020

  • 31/7/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/74209/2111 Έγκριση οικοδομικής άδειας και περιβαλλοντικών όρων για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3147/Β/30.07.2020

  • 31/7/2020

Απόφ. 45270/Φ.2.2.1 Ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3149/Β/30.07.2020

  • 31/7/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971 Καθορισμός του μέγιστου ορίου συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3150/Β/30.07.2020

  • 31/7/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74461/2975 Τροποποίηση της ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 187480/07.12.2016 (Β΄ 3955), υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3150/Β/30.07.2020

  • 31/7/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74462/2976 Καθορισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκατάσταση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3151/Β/30.07.2020

  • 31/7/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815 Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για την έκδοση, τροποποίηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 436/Δ/30.07.2020

  • 31/7/2020

Απόφ. ΥΠ ΕΝ/Δ Ν ΕΠ/51099/2216 Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 145/Α/29.07.2020

  • 29/7/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4711 Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 147/Α/29.07.2020

  • 29/7/2020

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4713 Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.