Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 3890/Β/20.08.2021

  • 23/8/2021

Απόφ. 213503 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 59388/940/2020 απόφασης του Υφυπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3876/Β/19.08.2021

  • 20/8/2021

Απόφ. Β6/221571 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Β6/36080/1318/ 24-10-2017 (Β’ 3749) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3849/Β/18.08.2021

  • 19/8/2021

Απόφ. ΔΔΟ/Α/208462/Φ.4.1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 47563/4181/6-8-2014 (Β΄ 2254) κοινής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3851/Β/18.08.2021

  • 19/8/2021

Απόφ. 47697/268 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3851/Β/18.08.2021

  • 19/8/2021

Απόφ. Γ.Π. Δ11οικ./59903 Προϋποθέσεις έκδοσης λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 544/Δ/18.08.2021

  • 19/8/2021

Απόφ. 36196 Έγκριση του Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3803/Β/17.08.2021

  • 18/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΓΔΧΣ/71274/615 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Κεντρικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3826/Β/17.08.2021

  • 18/8/2021

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.13916/Α321 Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αίτησης για διενέργεια...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3826/Β/17.08.2021

  • 18/8/2021

Απόφ. 4151.11_80/1720 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΟ/Φ.101.80/4519/18-5-2010 (Β΄ 805) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3792/Β/13.08.2021

  • 17/8/2021

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9768/Α325 Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-K.E./οικ.6411/Α325/10.03.2021...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.