ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ κάτω των 2.000 κατοίκων

  • 12 Φεβρουαρίου 2024

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ κάτω των 2.000 κατοίκων

Δωρεάν για τους συνδρομητές μας 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ κάτω των 2.000 κατοίκων

Περιλαμβάνει την πληροφορία για τους όρους και περιορισμούς δόμησης, κατηγοριοποίηση και οριοθέτηση οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους, εντεταγμένη σε ψηφιακούς – ενεργούς χάρτες.

Σε αυτό είναι καταχωρημένες και αποδελτιωμένες οι αποφάσεις Νομαρχών από την δεκαετία του ’80 και εντεύθεν καθώς και η γενική νομοθεσία για οικισμούς που έχει εφαρμογή για όλη την χώρα.

Εμπλουτίζεται επίσης και με τις κατά τόπους διατάξεις περί ΖΟΕ, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΕΠΣ, ΤΧΣ κλπ.

Στα άμεσα μελλοντικά μας σχέδια είναι να καταχωρηθούν και τα στοιχεία:
- οριοθέτησης ρεμάτων,
- αρχαιολογικών χώρων,
- κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων,
- αναγνώριση οδών κ.α.

(*) Λόγω του ότι το πρόγραμμα των Οικισμών βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης η ΧΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ και προτείνεται η διασταύρωση των πληροφοριών που περιέχει και με τον αρμόδιο φορέα.

 

Επιστροφή