ΦΕΚ 59/Α/17.03.2022

  • 17 Μαρτίου 2022

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4912

Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.(1)

Επιστροφή