ΦΕΚ 64/Α/24.03.2022

  • 28 Μαρτίου 2022

Απόφ. Π.Δ.23

23. Αναγνώριση του αυτοτελούς οικισμού «Κολοκυνθού, η» του Δήμου Καστοριάς ως Δημοτικής Κοινότητας. (1)

Επιστροφή