Ενημέρωση με κινητά φύλλα

Η ευελιξία του κινητού φύλλου προσφέρεται για τις τακτικές μεταβολές που επέρχονται στα κείμενα της νομοθεσίας. Η νομοθεσία παρακολουθείται κωδικοποιημένη, οι σελίδες αντικαθίστανται όταν υπάρχουν μεταβολές, το κείμενο μορφοποιείται στην ισχύουσα κάθε φορά μορφή του και νέα κινητά φύλλα προστίθενται για να καλύψουν την αποδελτίωση της καθημερινής ύλης.

Η ενημέρωση πραγματοποιείται μηνιαία μέσα από τα κινητά φύλλα του νομοτεχνικού περιοδικού «Τεύχος Δομικής Ενημέρωσης». Είκοσι πέντε (25) θεματικές ενότητες νομοθεσίας σε Τόμους κλασέρ, προτείνονται για την ενημέρωσή σας και την διαρκή εποπτεία και γνώση της τεχνικής αυτής νομοθεσίας. Σαράντα πέντε (45) έτη ενημέρωσης και κωδικοποίησης, 466 μέχρι σήμερα μηνιαία «Τεύχη» αναφοράς.

Δείτε αναλυτικά τα περιεχόμενα των τόμων εδώ.

Τιμοκατάλογος

Αγορά τόμων

 
Τόμος Τιμή
Τόμος Α (3 τόμοι) 40,00€
Τόμος Α1 (3 τόμοι) 40,00€
Τόμος Α1α (3 τόμοι) 40,00€
Τόμος Α1β (3 τόμοι) 40,00€
Τόμος Α1β (μέρος Γ)
15,00€
Τόμος Α1γ (μέρος Α, Β & Γ)
40,00€
Τόμος Α1δ (3 τόμοι)
40,00€
Τόμος Β (4 τόμοι)
40,00€
Τόμος Β1 (3 τόμοι)
40,00€
Τόμος Β2 (4 τόμοι)
40,00€
Τόμος Β3 (3 τόμοι)
40,00€
Τόμος Β4 (4 τόμοι)
40,00€
Τόμος Β5 (μέρος Α & Β)
40,00€
Τόμος Γ (6 τόμοι)
40,00€
Τόμος ΓΑ (μέρος Α & Β)
35,00€
Τόμος Γ1 (μέρος Α & Β)
35,00€
Τόμος Γ2
35,00€
Τόμος Γ3
30,00€
Τόμος Δ (5 τόμοι)
40,00€
ΕΥΡ Αριθμητικό
30,00€
ΕΥΡ Αλφαβητικό
30,00€

 

Ετήσια ενημέρωση

Τόμοι Φυσικά Πρόσωπα Νομικά Πρόσωπα - Εταιρείες Δήμοι - Τράπεζες - Οργανισμοί
1 48,00€ 55,00€ 78,00€
2 68,00€ 75,00€ 98,00€
3 80,00€ 90,00€ 130,00€
4 94,00€ 108,00€ 140,00€
5 115,00€ 128,00€ 170,00€
6 130,00€ 142,00€ 185,00€
7 136,00€ 160,00€ 200,00€
8 142,00€ 168,00€ 215,00€
9 150,00€ 175,00€ 225,00€
10 153,00€ 180,00€ 240,00€
11 158,00€ 185,00€ 250,00€
12 160,00€ 190,00€ 260,00€
13 164,00€ 198,00€ 270,00€
14 168,00€ 200,00€ 280,00€
15 170,00€ 208,00€ 285,00€
16 176,00€ 215,00€ 290,00€
17 180,00€ 220,00€ 305,00€
18 186,00€ 228,00€ 310,00€
19 190,00€ 235,00€ 320,00€
20 196,00€ 240,00€ 325,00€
20+ 12,00€ έκαστος επιπλέον 12,00€ έκαστος επιπλέον 20,00€ έκαστος επιπλέον

 

Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

 

Σας ενδιαφέρει;

Επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες ή να παραγγείλετε το προϊόν

Φόρμα Ενδιαφέροντος ή Φόρμα Παραγγελίας


Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα
2108216859, 2108227531, 2106009103
© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.