Κωδικοποίηση κ' Ανάλυση του ν.4067/2012
Α' έκδοση (εξαντλήθηκε)

Εύχρηστα εργαλεία για τη μελέτη τον Οικοδομικού Κανονισμού

 • Αναλυτικά Περιεχόμενα όπου γίνεται παράθεση όλων των εργασιών που απαιτούν άδεια ή όχι (Αρθ. 4). όλων των χώρων και επιφανειών που προσμετρούν ή όχι στο Σ.Δ. (Άρθ.11), στο Σ.Ο. (Άρθ.13), στην Κάλυψη (Άρθ.12), όλων των κατασκευών που επιτρέπονται στους ακάλυπτους χώρους (Άρθ.17) και πάνω από τα κτίρια (Άρθ.19)
 • Αλφαβητικό ευρετήριο, με περισσότερα από 300 λήμματα / λέξεις κλειδιά με ανάλυση της εφαρμογής τους.
 • Αριθμητικό ευρετήριο νόμων, αποφάσεων, εγκυκλίων, εγγράφων, νομολογίας που παρατίθενται αυτούσια στο Βιβλίο και κωδικοποιούνται στις παραγράφους του οικοδομικού κανονισμού.

Σχήματα

 • Περισσότερα από 140 επεξηγηματικά σχήματα συνοδεύουν την κατά παράγραφο ανάλυση του Νόμου.

Κωδικοποίηση εγγράφων διοικητικής ερμηνείας

 • Κωδικοποιούνται κατά παράγραφο και παρατίθενται αυτούσιες και επικαιροποιημένες όλες οι εγκύκλιοι και έγγραφα που εκδόθηκαν για το ΓΟΚ/85 και εξακολουθούν να ισχύουν, καθώς και όσες εκδόθηκαν για το ΝΟΚ.

Νομολογία

 • Κωδικοποιείται κατ' άρθρο η Νομολογία που έχει εκδοθεί από ΣΤΕ, Άρειο Πάγο, Διοικητικό Εφετείο και οι γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ για διατάξεις που περιλαμβάνονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Έγκριση και Άδεια δόμησης

 • Αναλυτικά όλες οι εργασίες που απαιτούν ή όχι άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή 48ωρη ενημέρωση. Δικαιολογητικά και υποδείγματα.
 • Ενσωμάτωση του Ν.4ο3ο/11 στην ανάλυση του άρθρου 4.

ΑμεΑ

 • Πρόσβαση και προσπελασιμότητα νέων και υφιστάμενων κτιρίων, διατάξεις από το «σχεδιάζοντας για όλους», προδιαγραφές και διαστάσεις κατασκευών.

Αλλαγή Χρήσης Κτιρίων

 • Εκτεταμένη ανάλυση διαδικασιών, όρων και προϋποθέσεων για την αλλαγή χρήσης των κτιρίων. Χώροι στάθμευσης (Π.Δ. 3.8.87).

Αυθαίρετα

 • Σε βάθος ανάλυση της αυθαίρετης δόμησης. Ορισμός αυθαιρέτων και νομιμοποίηση βάσει ΝΟΚ (παρ. 5, 6 αρθ. 4).
 • Διαδικασίες που προβλέπονται στο Ν.4178/13.

Έκταση Εφαρμογής του ΝΟΚ

 • Εκτεταμένη ανάλυση των περιπτώσεων που εφαρμόζεται ο ΝΟΚ έναντι άλλων διατάξεων.

Μεταβατικές διατάξεις

 • Εφαρμογή προϊσχυουσών διατάξεων που καθορίζουν τις διαδικασίες και το χρόνο ισχύος του Νόμου σε σχέση με τον προηγούμενο οικοδομικό κανονισμό Ν.1577/85 (ΓΟΚ85) καθώς και την ισχύ και αναθεώρηση των οικοδομικών αδειών με το καθεστώς του Π.Δ. 8.7.93 (τρόπος έκδοσης οικοδομικών εργασιών).

Θέματα

 • Καταγραφή και ανάλυση όλων των θεμάτων που έχουν προκύψει από τη δημοσίευση ή από την εφαρμογή των νέων διατάξεων του ΝΟΚ/12 και χρήζουν ρύθμισης ή ερμηνείας από το Υπουργείο.

Συγγραφέας: Ελένη Μπούτου Λεμπέση Αρχιτέκτων - Μηχανικός
          (Βιογραφικό Σημείωμα)
Τιμή: 85 ευρώ (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%)
          Η έκδοση έχει εξαντληθεί

Περισσότερες πληροφορίες και δείγματα από το βιβλίο στη σελίδα της Β' Έκδοσης.

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.