Κωδικοποίηση κ' Ανάλυση του ν.4067/2012 - Β' έκδοση

 

...του Εκδότη

Εισαγωγικό σημείωμα για τη Β' Έκδοση

Ανασυγκροτούνται τα νομοθετικά κείμενα, ενσωματώνονται όλες οι μεταγενέστερες μεταβολές που επήλθαν, περιλαμβάνεται το σύνολο της διοικητικής ερμηνείας και νομολογίας που έχει εκδοθεί μέχρι και την ολοκλήρωση της Β΄ έκδοσης.

Βελτιώνεται περαιτέρω η ανάλυση των Πολεοδομικών θεμάτων, αφού περιέχεται και η γνώση που αποκτήθηκε μέσα από τις 100 και πλέον ώρες διαλέξεων, ανάλυσης του ΝΟΚ τις οποίες η εταιρεία μας διοργάνωσε σε όλη τη χώρα.

Σας προσφέρεται η ευκαιρία μιας συγγραφής, σε σύγκριση με άλλες προσεγγίσεις που έχουν κυκλοφορήσει για τον ΝΟΚ, που βοηθά στην κατανόηση του συνόλου του νόμου. Τόσο η συγκρότηση του όλου τόμου, όσο και η διάρθρωση των επιμέρους κεφαλαίων που συνδέονται με τα συγκεκριμένα άρθρα, επιτρέπει στον κάθε ενδιαφερόμενο να ανατρέχει με ευκολία σε σημεία και διατάξεις που τον απασχολούν και να αντιληφθεί τον τρόπο εφαρμογής τους.

Η παρούσα εκδοτική προσπάθεια συνδυάζει την υποστήριξη και την συνέπεια που χαρακτηρίζει όλους τους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας μας, εδώ και πενήντα συναπτά έτη.

Συγγραφέας: Ελένη Μπούτου Λεμπέση Αρχιτέκτων - Μηχανικός
          (Βιογραφικό Σημείωμα)
Τιμή: 85 ευρώ (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%)

 

 

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός


Αναδεικνύεται το σύνολο του νόμου, επιτυγχάνεται η άμεση προσέγγιση και ανεύρεση των θεμάτων. Συνοψίζονται σε τίτλους, τα άρθρα και οι παράγραφοί του, καταγράφονται αναλυτικά οι εργασίες και οι επισκευές που απαιτούν άδεια ή όχι, οι επιφάνειες και οι χώροι που μετρούν ή δεν προσμετρούν στο Σ.Δ. ή στο Σ.Ο. ή στην κάλυψη. Συνοψίζονται εκείνες οι κατασκευές που επιτρέπονται στους ακάλυπτους χώρους και πάνω από τα κτίρια κ.α., εδώ η παρουσίαση μέρους του νόμου στις σελίδες των περιεχομένων, άρθρα 3, 4, 6 και 7.
 
Δείτε αντίστοιχα δείγματα από το βιβλίο:
 
Το κείμενο του νόμου οργανώνεται σε επιμέρους ενότητες, παρουσιάζεται κατ' άρθρο, σχολιάζεται κατά παράγραφο, συνοδεύεται από την σχετική του άρθρου νομοθεσία.

Το κείμενο κάθε άρθρου αποδίδεται ενιαία, βρίσκεται στην ισχύουσα μορφή του, όπως έχει μεταβληθεί, με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει σ΄ αυτό. Οι μεταβολές του κειμένου υποδεικνύονται με υποσημειώσεις στην ίδια σελίδα. Εκεί διατηρείται και η προϊσχύουσα μορφή της διάταξης.

Στο περιθώριο του κειμένου, στο ύψος κάθε παραγράφου ή εδαφίου, υπάρχει συσχέτιση με προϊσχύουσες διατάξεις των ΓΟΚ ή του Κτιριοδομικού. Ενώ το ισχύον κείμενο συνδέεται με τις σελίδες σχολιασμού και ερμηνευτικών σχημάτων, με σχετικές παραπομπές, στο τέλος κάθε παραγράφου ή εδαφίου.

Κάθε άρθρο προλογίζεται, συνοψίζεται σε τίτλους και σ' ένα εξώφυλλο αποδίδονται όλα τα χαρακτηρίστηκα που το συνθέτουν και αποτυπώνονται όλες οι επιμέρους ενότητές του.

Ενδεικτικά παραδείγματα παρουσίασης άρθρων και κωδικοποίησης κειμένου, σελ. 62 για το άρθρο 2 παρ. 15-23 ή σελ. 200 για το άρθρο 4, παρ.2 περιπτώσεις α έως και θ ή ενδεικτικό παράδειγμα εξώφυλλου σελ. 313 του άρθρου 5.
 
Δείτε αντίστοιχα δείγματα από το βιβλίο:
 
 
Τα σχόλια και τα επεξηγηματικά σκαριφήματα ακολουθούν το ισχύον κείμενο κάθε άρθρου. Με γενικές επισημάνσεις προσεγγίζεται το σύνολό του, ενώ η ανάλυση των επιμέρους θεμάτων του επιχειρείται ξεχωριστά.

Κατωτέρω παρατίθενται, ενδεικτικά παραδείγματα και αποσπάσματα από την κατά παράγραφο ανάλυση:

Άρθρο 1
- ορισμένα σημεία από τις γενικές επισημάνσεις για το πεδίο εφαρμογής του ΝΟΚ στο άρθρο 1, σελ. 44,
- η ανάλυση της παρ.5 του άρθρου 1, εξετάζοντας τα βασικά πολεοδομικά μεγέθη, σελ. 48

Άρθρο 2
- τα κλειδιά του ΝΟΚ, απόσπασμα από τις γενικές επισημάνσεις για τους ορισμούς του άρθρου 2, βλέπε σελ. 71, προσδιορισμός της έννοιας απόσταση σελ. 72,
- η θεματολογία που αναπτύσσεται κατά την παρουσίαση των παρ.12 και 50 του άρθρου 2, σχολιάζοντας τους ορισμούς «Γήπεδο» / «Οικόπεδο». Μεταξύ άλλων, αναλύονται θέματα αρτιότητας και κατατμήσεων των εκτός σχεδίου γηπέδων, καθώς και των εντός σχεδίου και εντός οικισμών οικοπέδων, εδώ για την παρ.12, περίπτωση δόμησης ομόρων γηπέδων του ίδιου ιδιοκτήτη που δεν είναι άρτια, σελ. 93, ενώ για την παρ.50, περίπτωση αρτιότητας σε οικισμούς προ '23, σελ. 146
 
Δείτε αντίστοιχα δείγματα από το βιβλίο:
 
 
Aριθμητικό ευρετήριο, συγκεντρώνεται ενάριθμα η βιβλιογραφία της σχετικής με το θέμα ή παράλληλης νομοθεσίας που προκύπτει για την εφαρμογή του ν.4067/12. Ταξινομούνται ανά κατηγορία, όλες εκείνες οι διατάξεις που συσχετίστηκαν με το νόμο, ελήφθησαν υπ΄ όψιν και χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυσή του, εδώ η πρώτη σελίδα από το ευρετήριο.

Aλφαβητικό ευρετήριο, αποδελτιώνεται ο νόμος, λεξικογραφούνται περισσότερα από 300 βασικά λήμματα με περαιτέρω ανάλυση της εφαρμογής τους, ενδεικτική η σελίδα 975 του ευρετηρίου
 
Δείτε αντίστοιχα δείγματα από το βιβλίο:
 
 
Βάρος: 2,7 kg
Εξώφυλλο: Μαλακό (Τετραχρωμία)
Ράχη: 4,5 cm
Σελίδες: 1020 (Μονοχρωμία)
Έκδοση: Δομική Ενημέρωση
Αποκλειστική διάθεση,
Πωλήσεις:
Δομική Ενημέρωση Α.Ε.
Ζαΐμη 1, 10682 Αθήνα
210-8216859, 210-6009103
 

Σας ενδιαφέρει;

Επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες ή να παραγγείλετε το προϊόν

Φόρμα Ενδιαφέροντος ή Φόρμα Παραγγελίας


Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα
2108216859, 2108227531, 2106009103
© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.