Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων Επεισόδιο ΙΙΙ

Κωδικοποίηση και ανάλυση Νόμου 4495/2017

Έκδοση 2019, 384.


 

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Β' Έκδοση)

Κωδικοποίηση κ' Ανάλυση του ν.4067/2012 - Έκδοση Αυγούστου 2016 με όλες τις τροποποιήσεις

Έκδοση 2016, σελίδες 1020.


 

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Κωδικοποίηση κ' Ανάλυση του ν.4067/2012

Έκδοση 2014, σελίδες 888.


 

Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1985

Κωδικοποίηση & Ανάλυση κατ' άρθρο και κατά παράγραφο

Έκδοση 2009, σελίδες 900.


 

Χρήσεις Κτιρίων & Εγκαταστάσεων

Γενικές πληροφορίες για το πολεοδομικό πλαίσιο των χρήσεων, τα γενικά θέματα που σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις χρήσεις και τις αλλαγές χρήσης των κτιρίων, τις μεταβατικές διατάξεις, τις εγκρίσεις ίδρυσης και λειτουργίας, και την περιβαλλοντική αδειοδότηση.       Έκδοση 2006, σελίδες 608.


 

Παλαιότερες εκδόσεις (εξαντλημένες)

 

Κωδικοποίηση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ΓΟΚ '85

 

Έκδοση 2000, σελίδες 192.


 

Αμοιβές Μηχανικών

Κωδικοποίηση του Π.Δ. 696/74 και Π.Δ. 515/89. Παραδείγματα αμοιβών. Διαδικασία και τρόπος κατάρτισης του Προϋπολογισμού για την έκδοση Οικοδομικών αδειών.
Έκδοση 1998, σελίδες 372.


 

Βασικές απαιτήσεις πληρότητας των μελετών για όλες τις κατηγορίες των Δημοσίων Έργων

Γενικές οδηγίες και διαγράμματα.

Έκδοση 1996, σελίδες 68.


 

Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για Επισκευές κτιρίων με βλάβες από Σεισμό

 

Έκδοση 1995, σελίδες 64.


 

Κωδικοποίηση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ΓΟΚ '73

 

Έκδοση 1975, σελίδες 170.


 

Κωδικοποίηση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ΓΟΚ '55

Ύψη Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Έκδοση 1969, σελίδες 232.


 

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.