Περιεχόμενα Βάσης Δεδομένων Πολεοδομικής Νομοθεσίας


Η Πολεοδομική Νομοθεσία, διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες, την γενική και ειδική πολεοδομική νομοθεσία.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
με αντικείμενο τη χωροταξική ανάπτυξη και πολεοδομική διαμόρφωση με την θέσπιση γενικών πλαισίων και κατευθύνσεων, ευρείας κλίμακας και ισχύος για όλη την επικράτεια της χώρας, όπως:
 
 • Kανονισμοί:

- οικοδομικός (΄23,΄29,΄55,΄73,΄85,΄00, '12),
- κτιριοδομικός (΄89),
- αντισεισμικός (΄59, ΄92, ΄95,΄99,΄00),
- σκυροδέματος ('54,΄80,΄95,΄00),
- τεχνολογίας σκυροδέματος ('97),
- χάλυβα (΄95, ΄00,΄08),
- φορτίσεως δομικών έργων (΄45),
- δικτύου αποχέτευσης (΄86,΄09),
- εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (΄04),
- εσωτερικών τηλ/κών δικτύων (΄92),
- υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων (΄89),
- εγκαταστάσεων δικτύων αερίων (΄97, ΄03),
- ενεργητική-παθητική πυροπροστασία (΄88),
- θερμομόνωσης κτιρίων (΄79),
- ενεργειακή απόδοσης κτιρίων (΄10),
- υγείας και ασφάλειας εργαζομένων,
- ασφάλιση οικοδομών ΙΚΑ.

 • το γενικότερο πλαίσιο της εντός και εκτός σχεδίου δόμησης,
 • μηχανισμούς για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, γενικό και ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού,
 • κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης,
 • εισφορά σε γη και χρήμα,
 • πράξεις εφαρμογής,
 • πολεοδομικά standars,
 • γεωλογικές μελέτες,
 • απαλλοτριώσεις,
 • κτηματολόγιο,
 • τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών, άδειες δόμησης,
 • σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ-ΦΑΥ),
 • ελάχιστο κόστος κατασκευής οικοδομών (ΕΚΚΟ),
 • σύνδεση κτισμάτων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας (ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, ΟΤΕ κλπ),
 • σύσταση οριζοντίου και καθέτου ιδιοκτησίας,
 • κατανομή δαπανών κεντρικής θέρμανσης,
 • χώροι στάθμευσης,
 • Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ),
 • καθορισμός δικαιολογητικών για την διεκπεραίωση των υποθέσεων πολιτών με τις υπηρεσίες των αρμόδιων υπουργείων,
 • κώδικας διοικητικής διαδικασίας,
 • προστασία του Περιβάλλοντος, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
 • επιτρεπόμενα όρια θορύβου,
 • εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων,
 • αστικά λύματα και διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων,
 • διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων,
 • αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων
 • υγειονομική ταφή αποβλήτων,
 • προστασία υδάτων, άδειες νερού, γεωτρήσεις,
 • επικίνδυνες οικοδομές,
 • αυθαίρετα,
 • δασική νομοθεσία, δασικοί χάρτες,
 • αιγιαλός και παραλία,
 • ο θεσμός της ΜΣΔ,
 • υποχρεώσεις και ευθύνες μηχανικών,
 • αμοιβές,
 • επιγραφές και διαφημίσεις,
 • κατασκευές κεραιών,
 • μελέτη και κατασκευή δημοσίων έργων,
 • ποιότητα δημοσίων έργων,
 • περιγραφικά τιμολόγια (ΑΤΕΟ, ΑΤΟΕ, ΑΤΥΕ, ΑΤΗΕ, ΑΤΕΠ)
 • λειτουργία, αρμοδιότητες, οργανισμοί εσωτερικών υπηρεσιών, περιφερειών, αποκεντρωμένων διοικήσεων και δήμων (Καλλικράτης),
 • μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων υπουργών, υφυπουργών, Γ.Γ. περιφερειών και αποκεντρωμένων διοικήσεων κ.α
Επίσης στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι διατάξεις που εφαρμόζονται σε ειδικά κτίρια με τον καθορισμό περιορισμών και συγκεκριμένων προδιαγραφών για κάθε χρήση ξεχωριστά καθώς και των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών:
 
 • νοσοκομεία, κλινικές,
 • μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας,
 • ιατρεία,
 • οδοντιατρεία,
 • κέντρα αποθεραπείας,
 • φαρμακεία,
 • παιδικοί σταθμοί,
 • παιδικές χαρές,
 • κατασκηνώσεις,
 • φροντιστήρια,
 • σχολεία, διδακτήρια,
 • θέατρα, κινηματογράφοι,
 • καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, μπαρ, ταβέρνες κλπ),
 • αρτοποιεία,
 • υπεραγορές,
 • σχολές χορού,
 • γυμναστήρια,
 • τουριστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις,
 • συνεδριακά κέντρα,
 • γήπεδα γκολφ,
 • κέντρα θαλασσοθεραπείας,
 • ιαματικές πηγές,
 • χιονοδρομικά κέντρα,
 • περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης (ΠΟΤΑ),
 • κορεσμένες τουριστικά περιοχές,
 • αγροτοτουρισμός,
 • συνεργεία αυτοκινήτων,
 • πρατήρια υγρών καυσίμων,
 • ΚΤΕΟ,
 • σταθμοί αυτοκινήτων,
 • κυκλοφοριακές συνδέσεις εγκαταστάσεων μετά των οδών,
 • αναπτυξιακή νομοθεσία,
 • βιομηχανική νομοθεσία,
 • βιομηχανικά κτίρια,
 • οριοθέτηση βιομηχανικών περιοχών (ΒΙΟΠΑ-ΒΙΠΕ),
 • εθνικό σχέδιο μείωσης ορίων εκπομπών,
 • αντιστοίχηση κατηγοριών βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης,
 • κατάταξη βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων από απόψεως κινδύνου πυρκαϊάς,
 • αποθήκες,
 • ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ,
 • φωτοβαλταϊκοί σταθμοί, ανεμογεννήτριες,
 • λατομεία μεταλλεία,
 • σφαγεία,
 • πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις,
 • αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας κ.α..
ΕΙΔΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
με αντικείμενο τον πολεοδομικό σχεδιασμό των πόλεων / οικισμών και τις πέριξ αυτών ζωνών, με την θέσπιση λεπτομερών όρων και ρυθμίσεων, δεσμευτικού χαρακτήρα και τοπικά εντοπισμένη, με τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης όπως:
 
 • ρυθμιστικά σχέδια,
 • ρυμοτομικά και πολεοδομικά σχέδια,
 • διατάγματα συντελεστών δόμησης,
 • πολεοδομικές μελέτες,
 • γεωλογικές μελέτες,
 • γενικά πολεοδομικά σχέδια (ΓΠΣ),
 • σχέδια οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ),
 • μελέτες ανάπλασης περιοχών,
 • παραδοσιακοί οικισμοί,
 • αρχαιολογικοί χώροι,
 • ζώνες οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ),
 • οικισμοί προ 1923,
 • οικισμοί μέχρι 2.000 κατοίκους,
 • κατηγοριοποίηση οικισμών,
 • περιοχές ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ),
 • εγκεκριμένοι δασικοί χάρτες,
 • οριοθέτηση ρεμάτων,
 • αναστολές οικοδομικών αδειών για όλη την επικράτεια κ.α..
 • καθορισμός αποδεκτών και όρων διάθεσης, λυμάτων-αποβλήτων,
Επίσης δεσμευτικού χαρακτήρα και τοπικά εντοπισμένη είναι και η νομοθεσία που αφορά:
 
 • στην κατηγοριοποίηση και κατάταξη του οδικού δικτύου της χώρας,
 • στην οριοθέτηση τις πιστωτικές διευκολύνσεις και τα τιμολόγια εργασιών θεομηνιόπληκτων όπως:
  - σεισμόπληκτων,
  - πυρόπληκτων,
  - πλημμυροπαθών,
  - κατολισθήσεις.
Οι δύο αυτές κατηγορίες συνθέτουν το σύνολο της πολεοδομικής νομοθεσίας.

 
Η Πολεοδομική νομοθεσία αποτελείται κυρίως από κείμενα, κείμενα και σχέδια. Οι πηγές της κυρίως είναι οι νόμοι, τα διατάγματα, οι υπουργικές αποφάσεις, οι αποφάσεις άλλων οργάνων (Περιφερειάρχη, Νομάρχη), οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι και τα διευκρινιστικά έγγραφα της διοίκησης, οι αποφάσεις των δικαστηρίων (ΣτΕ, Αρείου Πάγου), γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, η κοινοτική νομοθεσία.

Το κείμενο κάθε νομοθετήματος που καταχωρείται στη βάση, εξειδικεύεται σε τρία βασικά πεδία χαρακτηρισμού. Όλα τα πεδία είναι προσπελάσιμα με λέξεις κλειδιά, φράσεις, αριθμούς, ημερομηνίες και συνδυασμούς αυτών. Κάθε νομοθέτημα μπορεί να αναλυθεί σε επίπεδο, περιεχομένων, άρθρου, κεφαλαίου κλπ:

 

Πρώτο πεδίο, «Τίτλος εγγράφου»: σε αυτό το πεδίο καταχωρούνται:

 • το είδος, ο αριθμός και το έτος του νομοθετήματος, /την ημερομηνία υπογραφής ή τον αριθμό του διατάγματος /τον αριθμό πρωτοκόλλου όταν πρόκειται για υπουργικές ή άλλων οργάνων αποφάσεις /τον αριθμό πρωτοκόλλου των ερμηνευτικών εγκυκλίων και διευκρινιστικών εγγράφων της διοίκησης /τον αριθμό των δικαστικών αποφάσεων /τον αριθμό των γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ κλπ, /σήμανση σε περίπτωση που το κείμενο της διάταξης αναλύεται σε περισσότερα τμήματα.
 • μια αντιπροσωπευτική αναφορά στο τι πραγματεύεται /ενδεικτικές λέξεις προσδιορισμού και κατηγοριοποίησης του κειμένου,
 • ο αριθμός το τεύχος και η ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ ή ο αριθμός της εγκυκλίου.
Η αναζήτηση στο πεδίο αυτό γίνεται με αριθμούς ή και με λέξεις. Ενδεικτικά παραδείγματα «Τίτλων εγγράφων» κάθε είδους νομοθετημάτων και διατάξεων.


Με την έρευνα σε τίτλους επιτυγχάνεται:
 
 • ο γρήγορος εντοπισμός διατάξεων όταν γνωρίζετε μόνο τον αριθμό τους ή μόνο τον αριθμό του ΦΕΚ,
 • η ανασκόπηση της ειδικής πολεοδομικής νομοθεσίας για μια περιοχή ερευνώντας απλά με το τοπωνύμιο (π.χ. «Ευόσμου» ή «Τήλου»),
 • ο ακριβής προσδιορισμός της διάταξης ερευνώντας με τις λέξεις «στάθμευση προδιαγραφές».
 

Δεύτερο πεδίο χαρακτηρισμού, «Θέμα εγγράφου»: σε αυτό το πεδίο καταχωρούνται:

 • το είδος, ο αριθμός και το έτος του νομοθετήματος -στοιχεία όπως και στο πρώτο πεδίο /σήμανση σε περίπτωση που το κείμενο της διάταξης αναλύεται σε περισσότερα τμήματα,
 • ημερομηνίες: ψήφισης, υπογραφής, δημοσίευσης, αρχής και λήξης ισχύος και σχετική παραπομπή για το ισχύον καθεστώς αν έχει καταργηθεί ή ανακληθεί, σήμανση του χρόνου έναρξης ισχύος σε περίπτωση που είναι διαφορετικός από αυτόν του γενικότερου νομοθετήματος,
 • ο αριθμός το τεύχος και η ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ ή ο αριθμός της εγκυκλίου.
 • ο τίτλος του δημοσιευμένου νομοθετήματος, καταχωρούνται επιπρόσθετα, λέξεις κλειδιά προσδιορισμού και κατηγοριοποίησης του κειμένου, λέξεις που βοηθούν στην κατανόηση της διάταξης και προκύπτουν από την ανάγνωση και μελέτη του νομοθετήματος (ή του τμήματος), λέξεις για τον πιο εύκολο εντοπισμό του.
Παρέχονται όλοι οι δυνατοί τρόποι αναζήτησης με λέξεις κλειδιά, φράσεις, αριθμούς, ημερομηνίες και συνδυασμούς αυτών. Ενδεικτικά παραδείγματα «Θεμάτων»:Με την έρευνα στο «θέμα του εγγράφου» παρέχονται όλοι οι δυνατοί τρόποι έρευνας του πρώτου πεδίου και επιπλέον επιτυγχάνεται:
 
 • ο γρήγορος εντοπισμός διατάξεων όταν γνωρίζετε τον αριθμό και το είδος της διάταξης ή τον αριθμό του ΦΕΚ,
 • η ανασκόπηση της ειδικής πολεοδομικής νομοθεσίας για μια περιοχή ερευνώντας απλά με το τοπωνύμιο (π.χ. «Ευόσμου» ή «Τήλου»),
 • ο ακριβής προσδιορισμός διάταξης χρησιμοποιώντας, λέξεις, φράσεις και συνδυασμό αυτών, ημερολογιακή αναζήτηση ή συνδυασμό με άλλα πεδία έρευνας,
 • την εξειδίκευση της γενικής πολεοδομικής νομοθεσίας με τον εντοπισμό μιας συγκεκριμένης θεματικής ενότητας, ερευνώντας με την φράση «εκτός σχεδίου» και στη συνέχεια ο περαιτέρω περιορισμός των αποτελεσμάτων αυτής με την προσθήκη λέξεων, φράσεων ή ημερομηνιών όπως π.χ. -την εύρεση των διατάξεων που αφορούν στην δόμηση εκτός σχεδίου και εκδόθηκαν μέσα σ΄ ένα ημερολογιακό εύρος, -τον εντοπισμό από το πλήθος των αποτελεσμάτων, εκείνων των διατάξεων που περιέχουν τη λέξη «βιομηχανία» ή αντίστοιχα εκείνων των διατάξεων που περιέχουν τη φράση «πλάγια απόσταση» ή και συνδυασμός αυτών.

Σημειώνεται ότι, ορίζοντας μιαν έρευνα να γίνει στο πεδίο «θέμα του εγγράφου» στενεύει το εύρος, και όχι το πλήθος, των κειμένων της αναζήτησης, πράγμα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα οι διατάξεις που εντοπίζονται να είναι λιγότερες και σχετικότερες με το αντικείμενο της έρευνας. Το αντίθετο ισχύει στην έρευνα που γίνεται «στο κείμενο της διάταξης» που θα δούμε παρακάτω.

 

Τρίτο πεδίο χαρακτηρισμού, «Κείμενο» νομοθετήματος: σε αυτό το πεδίο καταχωρούνται:

 • η εκδούσα αρχή του νομοθετήματος, η πηγή αφετηρίας κάθε διάταξης,
 • καθώς και το κυρίως κείμενο της διάταξης,
 • Κάθε νομοθέτημα μπορεί να αναλυθεί σε επίπεδο, περιεχομένων, άρθρου, κεφαλαίου κλπ.
 • Το κάθε κείμενο βρίσκεται στην τελική του μορφή με ενσωματωμένες τυχόν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις, αλλά και τις προϊσχύουσες μορφές του κειμένου αν ζητηθεί.
 • Όταν μια διάταξη προβλέπει την έκδοση δ/τος ή απόφασης, υπάρχει δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με τη διάταξη αυτή μέσω links.
 • Βρίσκονται μαζί και ανά παράγραφο οι ερμηνευτικές εγκύκλιες και οι έγγραφες οδηγίες των αρμόδιων υπουργείων καθώς και οι αποφάσεις των δικαστηρίων.
 • Κάθε κείμενο διασυνδέεται με οποιοδήποτε άλλο νομοθέτημα με σχέσεις αντικατάστασης, ερμηνείας, εξουσιοδότησης, σχετικότητας κλπ.
 • Σκαριφήματα και σχεδιαγράμματα που συνοδεύουν τα νομοθετήματα.
Παρέχονται όλοι οι δυνατοί τρόποι αναζήτησης με λέξεις κλειδιά, φράσεις, αριθμούς, ημερομηνίες και συνδυασμούς αυτών. Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα.

-Τμήμα κειμένου από το άρθρο 114 του νόμου 1890/92:


-Tμήμα κειμένου από το άρθρο 24 του νόμου 4014/11:


-Tμήμα κειμένου από τον νόμο 3843/10:


-Tμήμα κειμένου από το προεδρικό διάταγμα 159/99 περί υγείας και ασφάλειας εργαζομένων:


-Tμήμα κειμένου από το νόμο 3843/10:


-Tμήμα κειμένου από το άρθρο 3 του Π.Δ/τος 7-3-05 περί ΖΟΕ Μυκόνου:


Για την έρευνα στο πεδίο «Κείμενο της Διάταξης» ισχύουν όλα τα χαρακτηριστικά και λειτουργίες των ερευνών που περιγράφονται και παραπάνω. Επιπλέον αυτών πρέπει να γνωρίζετε ότι με την συγκεκριμένη έρευνα καλύπτονται και οι αναφορές που γίνονται σε μια λέξη ή φράση που αναζητείτε και ότι το πλήθος των αποτελεσμάτων είναι πάντα μεγαλύτερο σε σύγκριση με μιαν έρευνα που γίνεται «στο θέμα του Εγγράφου».

Καταληκτικά, όσον αφορά την έρευνα με αριθμούς, λέξεις, φράσεις, ημερομηνίες, αυτή είναι δυνατή, σε όλα τα πεδία μαζί, σε ένα πεδίο ή συνδυαστικά σε δυο πεδία. Η αναζήτηση, αριθμού ή λέξης, είναι αποτελεσματικότερη όταν χρησιμοποιείται, ο αστερίσκος στο τέλος αυτών - π.χ. σεισμ* - καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό τη συνέχεια του αριθμού ή όλες τις πιθανές καταλήξεις ή παράγωγα της λέξης αυτής.

Με την εγγραφή σας προαγοράζετε το δικαίωμα πρόσβασης σε διαρκή ενημέρωση στην Κατασκευαστική και Πολεοδομική Νομοθεσία για ένα έτος.

Με την εγγραφή σας αποδέχεσθε τους παρακάτω όρους. 

Α) Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής συνδρομής (όνομα και κωδικός χρήστη) είναι μοναδικά και δεν μεταβιβάζονται.

Β) Ο χρήστης του συστήματος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το περιεχόμενο του συστήματος και όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σ' αυτό και την σχετική βάση δεδομένων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΔΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΕ και ως εκ τούτου υποχρεούται να κάνει χρήση μόνο για τις δικές του ανάγκες χωρίς δικαίωμα μεταβίβασης αυτών σε τρίτους επ' ανταλλάγματι ή μη και για οποιονδήποτε λόγο.

Γ) Ο χρήστης του συστήματος εγγυάται την τήρηση των ανωτέρω όρων έναντι των προσώπων στα οποία γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες και σε κάθε περίπτωση υποχρεούται: Να μην αναπαράγει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων. Να μην αντιγράφει πληροφορίες σε μέσα που επιτρέπουν την αναπαραγωγή τους. Να μην αναδημοσιεύει, αναπαράγει ολικά ή μερικά ή περιληπτικά ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοσης το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων με οποιοδήποτε τρόπο μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογραφικό ή άλλο.

Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω ισχύουν οι κυρώσεις που προβλέπονται από τους κανόνες της σχετικής με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των βάσεων δεδομένων ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.