Πολεοδομικά Θέματα

Παράταση αυθαιρέτων

  • 7/8/2016

Παράταση αυθαιρέτων, νέο καθεστώς

Περισσότερα

Δημοσίευση σημαντικών πολεοδομικών θεμάτων

  • 7/8/2016

Δημοσίευση σημαντικών πολεοδομικών θεμάτων στο Ν-4403/16 ΦΕΚ-125/Α/7-7-16

Περισσότερα

Κατάργηση μέρους Β Ν-4281/14

  • 7/8/2016

Κατάργηση μέρους Β Ν-4281/14 περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Περισσότερα

Κατάργηση χρήσεων γης

  • 6/1/2016

Κατάργηση χρήσεων γης του Κεφ.Β (άρθρα 14-33) του Ν.4269/14

Περισσότερα

Πολεοδομικά Θέματα

Κατάργηση μέρους Β Ν-4281/14

  • 7/8/2016

Κατάργηση μέρους Β Ν-4281/14 περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Περισσότερα

Δημοσίευση σημαντικών πολεοδομικών θεμάτων

  • 7/8/2016

Δημοσίευση σημαντικών πολεοδομικών θεμάτων στο Ν-4403/16 ΦΕΚ-125/Α/7-7-16

Περισσότερα

Παράταση αυθαιρέτων

  • 7/8/2016

Παράταση αυθαιρέτων, νέο καθεστώς

Περισσότερα

Κατάργηση χρήσεων γης

  • 6/1/2016

Κατάργηση χρήσεων γης του Κεφ.Β (άρθρα 14-33) του Ν.4269/14

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.