Πολεοδομικά Θέματα

Εγκ-47134/881/23 Οδηγός κατάρτισης Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ)

  • 4/5/2023

Οδηγός κατάρτισης Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ)

Περισσότερα

Προδιαγραφές - Περιεχόμενο διαγραμμάτων κάλυψης

  • 16/1/2023

Εγγρ-1205/13 Υποδείγματα διαγραμμάτων για τη χορήγηση 'Εγκρισης Δόμησης

Περισσότερα

Περί αυθαιρέτων καταληκτικές ημερομηνίες ν. 4495/17

  • 12/4/2019

Υπενθυμίζουμε, δώδεκα (12) περιπτώσεις που πρέπει να έχεις υπόψη σου

Περισσότερα

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών

  • 6/11/2018

Ευκαιρία να επιστρέψουν τα δυνατά μυαλά μας πίσω

Περισσότερα

Νέα έκδοση Αυθαιρέτων

  • 2/11/2018

Κωδικοποίηση και ανάλυση Νόμου 4495/1017

Περισσότερα

Πολεοδομικά Θέματα

Εγκ-47134/881/23 Οδηγός κατάρτισης Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ)

  • 4/5/2023

Οδηγός κατάρτισης Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ)

Περισσότερα

Προδιαγραφές - Περιεχόμενο διαγραμμάτων κάλυψης

  • 16/1/2023

Εγγρ-1205/13 Υποδείγματα διαγραμμάτων για τη χορήγηση 'Εγκρισης Δόμησης

Περισσότερα

Περί αυθαιρέτων καταληκτικές ημερομηνίες ν. 4495/17

  • 12/4/2019

Υπενθυμίζουμε, δώδεκα (12) περιπτώσεις που πρέπει να έχεις υπόψη σου

Περισσότερα

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών

  • 6/11/2018

Ευκαιρία να επιστρέψουν τα δυνατά μυαλά μας πίσω

Περισσότερα

Νέα έκδοση Αυθαιρέτων

  • 2/11/2018

Κωδικοποίηση και ανάλυση Νόμου 4495/1017

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.