Πολεοδομικά Θέματα

Πολεοδομικά Νέα Εβδομάδας

 • 5/4/2024

Σύνταξη μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού, Αναθεώρηση Πολεοδομικών Σταθεροτύπων και έγκριση νέων Πολεοδομικών Προτύπων

Περισσότερα

Πολεοδομικά Νέα εβδομάδας

 • 29/3/2024

Παράταση προθεσμίας για την ψηφιοποίηση φακέλων οικοδομικών αδειών

Περισσότερα

Πολεοδομικά Νέα εβδομάδας (22/03/2024)

 • 22/3/2024

- Πλαίσιο διενέργειας των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών

Περισσότερα

Πολεοδομικά Νέα εβδομάδας

 • 15/3/2024

Πρόγραμμα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα, κοινή υπουργική Απόφαση 26201/171/24 ΦΕΚ-1650/Β/11-3-24

Περισσότερα

Πολεοδομικά Νέα εβδομάδας

 • 8/3/2024

Από το Νόμο 5092/24 ΦΕΚ-33/Α/4-3-24, επιλέξαμε για να καταχωρηθούν στην βάση δεδομένων της Δομικής Ενημέρωσης, διατάξεις που αφορούν:

Περισσότερα

Πολεοδομικά Νέα Εβδομάδας

 • 1/3/2024

Κοινόχρηστες οδοί, Διευκρινίσεις για τον προσδιορισμό αυτών στο πλαίσιο μελετών ΕΠΣ - Εγκ-20894/465/26-2-24 της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ

Περισσότερα

Πολεοδομικά Νέα Εβδομάδας

 • 23/2/2024

Από το Νόμο 5087/24 ΦΕΚ-25/Α/16-2-24 επιλέξαμε, για να καταχωρηθούν στην βάση δεδομένων της Δομικής Ενημέρωσης, διατάξεις που αφορούν:

Περισσότερα

Πολεοδομικά Νέα Εβδομάδας

 • 16/2/2024

Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου, Διενέργεια εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων

Περισσότερα

Πολεοδομικά Νέα Εβδομάδας

 • 9/2/2024

Δασοτεχνικά έργα ορισμός συντελεστή

Περισσότερα

'Εγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού

 • 23/6/2023

Αποφ-ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360/23 (ΦΕΚ-3985/Β/22-6-23)

Περισσότερα

Πολεοδομικά Θέματα

Πολεοδομικά Νέα Εβδομάδας

 • 5/4/2024

Σύνταξη μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού, Αναθεώρηση Πολεοδομικών Σταθεροτύπων και έγκριση νέων Πολεοδομικών Προτύπων

Περισσότερα

Πολεοδομικά Νέα εβδομάδας

 • 29/3/2024

Παράταση προθεσμίας για την ψηφιοποίηση φακέλων οικοδομικών αδειών

Περισσότερα

Πολεοδομικά Νέα εβδομάδας (22/03/2024)

 • 22/3/2024

- Πλαίσιο διενέργειας των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών

Περισσότερα

Πολεοδομικά Νέα εβδομάδας

 • 15/3/2024

Πρόγραμμα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα, κοινή υπουργική Απόφαση 26201/171/24 ΦΕΚ-1650/Β/11-3-24

Περισσότερα

Πολεοδομικά Νέα εβδομάδας

 • 8/3/2024

Από το Νόμο 5092/24 ΦΕΚ-33/Α/4-3-24, επιλέξαμε για να καταχωρηθούν στην βάση δεδομένων της Δομικής Ενημέρωσης, διατάξεις που αφορούν:

Περισσότερα

Πολεοδομικά Νέα Εβδομάδας

 • 1/3/2024

Κοινόχρηστες οδοί, Διευκρινίσεις για τον προσδιορισμό αυτών στο πλαίσιο μελετών ΕΠΣ - Εγκ-20894/465/26-2-24 της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ

Περισσότερα

Πολεοδομικά Νέα Εβδομάδας

 • 23/2/2024

Από το Νόμο 5087/24 ΦΕΚ-25/Α/16-2-24 επιλέξαμε, για να καταχωρηθούν στην βάση δεδομένων της Δομικής Ενημέρωσης, διατάξεις που αφορούν:

Περισσότερα

Πολεοδομικά Νέα Εβδομάδας

 • 16/2/2024

Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου, Διενέργεια εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων

Περισσότερα

Πολεοδομικά Νέα Εβδομάδας

 • 9/2/2024

Δασοτεχνικά έργα ορισμός συντελεστή

Περισσότερα

'Εγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού

 • 23/6/2023

Αποφ-ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360/23 (ΦΕΚ-3985/Β/22-6-23)

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.