Πολεοδομικά Θέματα

Πολεοδομικά νέα εβδομάδας

 • 28/6/2024

Από το Νόμο 5113/24 ΦΕΚ-96/Α/21-6-24, επιλέξαμε για να καταχωρηθούν στην βάση δεδομένων της Δομικής Ενημέρωσης, διατάξεις που αφορούν:

Περισσότερα

Πολεοδομικά Νέα Εβδομάδας

 • 14/6/2024

Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών, τροποποίηση - απόφαση 63943/4383/24 ΦΕΚ-3405/Β/13-6-24.

Περισσότερα

Πολεοδομικά νέα εβδομάδας

 • 7/6/2024

- Κανονισμός πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων, Παρατάσεις προθεσμιών - απόφαση 58416/1784/24 ΦΕΚ-3083/Β/3-6-24.

Περισσότερα

Πολεοδομικά Νέα εβδομάδας

 • 31/5/2024

Από το Νόμο 5110/24 ΦΕΚ-75/Α/24-5-24, επιλέξαμε για να καταχωρηθούν στην βάση δεδομένων της Δομικής Ενημέρωσης, διατάξεις που αφορούν:

Περισσότερα

Πολεοδομικά Νέα εβδομάδας

 • 24/5/2024

- Τροποποίηση του Προγράμματος χρηματοδότησης για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα - απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/51978/755/24 ΦΕΚ-2902/Β/23-5-24

Περισσότερα

Πολεοδομικά Νέα εβδομάδας

 • 17/5/2024

Από το Νόμο 5108/24 ΦΕΚ-65/Α/2-5-24, επιλέξαμε για να καταχωρηθούν στην βάση δεδομένων της Δομικής Ενημέρωσης, διατάξεις που αφορούν:

Περισσότερα

Πολεοδομικά Νέα εβδομάδας

 • 2/5/2024

Την 1η-5-2024 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ-63/Α/24 ο Νόμος 5106/24 σχετικά με τις ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς

Περισσότερα

Πολεοδομικά νέα εβδομάδας

 • 26/4/2024

Από το Νόμο 5103/24 ΦΕΚ-57/Α/19-4-24, επιλέξαμε για να καταχωρηθούν στην βάση δεδομένων της Δομικής Ενημέρωσης, διατάξεις που αφορούν:

Περισσότερα

Πολεοδομικά νέα εβδομάδας

 • 19/4/2024

Από το Νόμο 5102/24 ΦΕΚ-55/Α/13-4-24, επιλέξαμε για να καταχωρηθούν στην βάση δεδομένων της Δομικής Ενημέρωσης, διατάξεις που αφορούν:

Περισσότερα

Πολεοδομικά Νέα εβδομάδας

 • 12/4/2024

Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων

Περισσότερα

Πολεοδομικά Θέματα

Πολεοδομικά νέα εβδομάδας

 • 28/6/2024

Από το Νόμο 5113/24 ΦΕΚ-96/Α/21-6-24, επιλέξαμε για να καταχωρηθούν στην βάση δεδομένων της Δομικής Ενημέρωσης, διατάξεις που αφορούν:

Περισσότερα

Πολεοδομικά Νέα Εβδομάδας

 • 14/6/2024

Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών, τροποποίηση - απόφαση 63943/4383/24 ΦΕΚ-3405/Β/13-6-24.

Περισσότερα

Πολεοδομικά νέα εβδομάδας

 • 7/6/2024

- Κανονισμός πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων, Παρατάσεις προθεσμιών - απόφαση 58416/1784/24 ΦΕΚ-3083/Β/3-6-24.

Περισσότερα

Πολεοδομικά Νέα εβδομάδας

 • 31/5/2024

Από το Νόμο 5110/24 ΦΕΚ-75/Α/24-5-24, επιλέξαμε για να καταχωρηθούν στην βάση δεδομένων της Δομικής Ενημέρωσης, διατάξεις που αφορούν:

Περισσότερα

Πολεοδομικά Νέα εβδομάδας

 • 24/5/2024

- Τροποποίηση του Προγράμματος χρηματοδότησης για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα - απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/51978/755/24 ΦΕΚ-2902/Β/23-5-24

Περισσότερα

Πολεοδομικά Νέα εβδομάδας

 • 17/5/2024

Από το Νόμο 5108/24 ΦΕΚ-65/Α/2-5-24, επιλέξαμε για να καταχωρηθούν στην βάση δεδομένων της Δομικής Ενημέρωσης, διατάξεις που αφορούν:

Περισσότερα

Πολεοδομικά Νέα εβδομάδας

 • 2/5/2024

Την 1η-5-2024 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ-63/Α/24 ο Νόμος 5106/24 σχετικά με τις ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς

Περισσότερα

Πολεοδομικά νέα εβδομάδας

 • 26/4/2024

Από το Νόμο 5103/24 ΦΕΚ-57/Α/19-4-24, επιλέξαμε για να καταχωρηθούν στην βάση δεδομένων της Δομικής Ενημέρωσης, διατάξεις που αφορούν:

Περισσότερα

Πολεοδομικά νέα εβδομάδας

 • 19/4/2024

Από το Νόμο 5102/24 ΦΕΚ-55/Α/13-4-24, επιλέξαμε για να καταχωρηθούν στην βάση δεδομένων της Δομικής Ενημέρωσης, διατάξεις που αφορούν:

Περισσότερα

Πολεοδομικά Νέα εβδομάδας

 • 12/4/2024

Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.