Πολεοδομικά νέα εβδομάδας

  • 28 Ιουνίου 2024

Πολεοδομικά νέα εβδομάδας 28-6-2024

Από το Νόμο 5113/24 ΦΕΚ-96/Α/21-6-24, επιλέξαμε για να καταχωρηθούν στην βάση δεδομένων της Δομικής Ενημέρωσης, διατάξεις που αφορούν:
- Ομολογίες, Ομολογιακά δάνεια, Καθήκοντα εκπροσώπου (Αρθ-42 έως Αρθ-44),
- Αξιοποίηση ακινήτων δημοσίου (Αρθ-52 έως Αρθ-59),
- Σύμβαση παραχώρησης λιμένα Κέρκυρας (Αρθ-60).


- Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών, τροποποίηση - απόφαση 63757/4373/24 ΦΕΚ-3557/Β/19-6-24.

- 'Εγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιβαλλοντική έγκριση αυτού - απόφαση 47965/828/24 ΦΕΚ-398/Δ/19-6-24.

- Ετοιμότητα υποδομών για έξυπνα κτίρια (smart readiness), τροποποίηση - απόφαση 841/24 ΦΕΚ-3678/Β/26-6-24.
 
 
 
 
 
 
Επιστροφή