Πολεοδομικά Νέα Εβδομάδας

  • 14 Ιουνίου 2024

Πολεοδομικά Νέα Εβδομάδας 14-6-2024

- Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών, τροποποίηση - απόφαση 63943/4383/24 ΦΕΚ-3405/Β/13-6-24.

- Έγκριση Ειδικού Προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης για την άσκηση της δραστηριότητας του χειρισμού ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων έργων που κατατάσσονται στην "ειδικότητα 2" (εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων), απόφαση 46557/24 ΦΕΚ-3350/Β/12-6-24.

Εγκρίνεται η αναθεώρηση για 2η φορά των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων:
- Θράκης, Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 17 της 29-4-24 ΦΕΚ-81/Α/12-6-24,
- Ανατολικής Μακεδονίας, Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 16 της 29-4-24 ΦΕΚ-82/Α/12-6-24,
- Θεσσαλίας, Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 18 της 29-4-24 ΦΕΚ-83/Α/12-6-24,
- Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 19 της 29-4-24 ΦΕΚ-84/Α/12-6-24,
- Βόρειας Πελοποννήσου, Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 20 της 29-4-24 ΦΕΚ-85/Α/12-6-24,
- Δυτικής Πελοποννήσου, Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 21 της 29-4-24 ΦΕΚ-86/Α/12-6-24 και
- Νήσων Αιγαίου, Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 22 της 29-4-24 ΦΕΚ-87/Α/12-6-24.

 
 
Επιστροφή