Πολεοδομικά νέα εβδομάδας

  • 07 Ιουνίου 2024

Πολεοδομικά νέα εβδομάδας 7-6-2024

- Κανονισμός πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων, Παρατάσεις προθεσμιών - απόφαση 58416/1784/24 ΦΕΚ-3083/Β/3-6-24.

- Απαιτήσεις φύτευσης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς - απόφαση 59842/4142/24 ΦΕΚ-3218/Β/6-6-24.

- Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων - απόφαση 59055/1063/24 ΦΕΚ-3167/Β/4-6-24.

- Διευκρινίσεις σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. - εγκύκλιος ΥΠΟΜΕΔΙ 131459/30-5-24.

 
 
Επιστροφή