Πολεοδομικά Νέα εβδομάδας

  • 31 Μαΐου 2024

Πολεοδομικά Νέα εβδομάδας 31-5-2024

Από το Νόμο 5110/24 ΦΕΚ-75/Α/24-5-24, επιλέξαμε για να καταχωρηθούν στην βάση δεδομένων της Δομικής Ενημέρωσης, διατάξεις που αφορούν:
- Φάροι, σύστημα αναδοχής (Αρθ-66),
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση πλησίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων (Αρθ-67),
- Κοπή δέντρων από την στρατιωτική υπηρεσία (Αρθ-68),
- Ατελείς και άνευ αδείας υλοτομίες (Αρθ-69),
- Παράταση εποπτείας του ΟΣΜΑΕΣ από το Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας

Από το Νόμο 5111/24 ΦΕΚ-76/Α/24-5-24, επιλέξαμε για να καταχωρηθούν στην βάση δεδομένων της Δομικής Ενημέρωσης, διατάξεις που αφορούν:
- Αδειοδότηση Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (Αρθ-7 έως Αρθ-9),
- Παράταση προθεσμίας θεώρησης αδειών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων (Αρθ-10),
- Επενδυτικά σχέδια Ν-4887/22 και Ν-4399/16 (Αρθ-11 έως Αρθ-16),
- Απαλλοτριώσεις, πραγματοποίηση εργασιών πριν από τον προσδιορισμό αποζημίωσης (Αρθ-27),
- Αδειοδότηση κεραισυστημάτων ραδιοφωνικών σταθμών (Αρθ-30).

- Μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας ιδιοκτησιών, παράταση προθεσμίας για τους καθαρισμούς οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων - απόφαση ΥΠ/790/24 ΦΕΚ-2987/Β/27-5-24.

- Αιγιαλός και παραλία, συμβάσεις παραχώρησης, διενέργεια ελέγχων, σύνταξη εκθέσεων αυτοψιών - πορισμάτων και επιβολή διοικητικών μέτρων και κυρώσεων - Εγκύκλιος 75505/ΕΞ2024/24.

Επιστροφή